Walne zebranie 16.09.2022

Walne zebranie:

1.       Środa 07.09.2022 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2021 rok.

2.       Walne Zebranie odbędzie się 16.09.2022 r. o godz.16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:30 w drugim terminie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, Kwidzyn, ul. Chopina 4

 

 

Regaty jesienne SIEMIANY 2022

 Plakat Regat 2022

Regaty jesienne SIEMIANY 2021

 Plakat Regat 2021

Walne zebranie 30.06.2021

Walne zebranie:

1.       Środa 23.06.2021 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2020 rok.

2.       Walne Zebranie odbędzie się 30.06.2021 r. o godz.16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:30 w drugim terminie w GOK, Rakowiec, ul. Sportowa 3

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA NAD JEZIORKIEM

 

16 września przeprowadzono akcję związaną z oczyszczeniem linii brzegowej przy stanicy „Las Vegas”. Do zadań włączono młodzież, która utożsamia się ze środowiskiem żeglarskim.

Dzięki wsparciu ze strony Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie ideę ekologiczną połączono z możliwością poszerzania kręgu zainteresowań i integracją.

IMG 5834IMG 5855IMG 5888