Rozmieszczenie łodzi na sezon 2017.

Rozmieszczenie_lodzi_2017

Wodowanie Łodzi 2017

Wodowanie łodzi odbędzie się 22.04.2017 od godziny 9:00.

 

Prace bosmańskie wiosna 2017 ciąg dalszy.

Sekcja techniczna proszona jest o zorganizowanie prac:

- Dokończenie ogrodzenia w rejonie „ołówków”.

Prace Bosmańskie wiosna 2017.

Sekcję  techniczną oraz członków   JKV  prosimy o organizowanie prac bosmańskich na sezon  2017.

Zakres prac :

Walne zebranie 29.03.2017

Zapraszamy członków klubu do zapoznania się z porządkiem obrad oraz listą uchwał:

Porządek obrad walnego zebrania 29.03.2017.

Lista uchwał do podjęcia na walnym zebraniu 29.03.2017.