Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem oraz planem rozmieszczenia łodzi na rok 2016.

Regulamin jest załączony w formie roboczej aby ułatwić zapoznanie się ze zmianami.

Regulamin 2016      Rozmieszczenie jachtów 2016

Zapraszamy na walne zebranie Jachtklubu Vega, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 r.

w budynku Kwidzyńskiego Centrum Kultury przy ul. 11 Listopada 13 (była jednostka wojskowa) w sali audytoryjnej 13B!

Godzina 17.00 w pierwszym terminie lub o godz. 18.00 w drugim terminie.

Załączniki : Porządek obrad 21.04.2016 oraz lista uchwal rozszerzona.

Poszukujemy dwóch osób do pomocy przy temacie choinek.

Zapraszamy do udziału w pracach bosmanskich 2, 9 i 16 kwietnia 2016.

Szczegóły po rozwinięciu całej informacji.