Zakończenie sezonu nawigacyjnego

Zakończenie sezonu nawigacyjnego nastąpi dnia 30.09.2019 roku, po tym terminie nie będzie Bosmana na terenie Jachtklubu VEGA. Informujemy również iż wyciągnie łodzi każdy musi zogranizować sobie indywidualnie.

Prace bosmańskie 23.08.2019

W piatek 23.08.2019 od godziny 15 zapraszamy wszystkich chętnych klubowiczów na prace bosmańskie. Zakres to: przygotowanie oraz wywóz drewna na ognisko.

Chęć udziału w pracach należy zgłosić do bosman.

Regaty jesienne SIEMIANY 2019

 Plakat Regat 2019

Walne zebranie 12.04.2019

Zapraszamy członków klubu do zapoznania się z porządkiem obrad oraz listą uchwał:

Walne zebranie, dokumenty do wglądu:

1.       Środa 03.04.2019 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2018 rok.

2.       Walne Zebranie odbędzie się 12.04.2019 r. o godz.17:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:00 w drugim terminie w Kwidzyńskim Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, sala audytoryjna 13B.

Porządek obrad 2019 załącznik nr 1

Lista uchwał 2019 załącznik nr 2

Prace bosmańskie 06.04.2019

 

W sobotę 06.04.2019 od godziny 9 zapraszamy wszystkich chętnych klubowiczów na prace bosmańskie. Zakres to: przygotowanie terenu klubu do sezonu nawigacyjnego (prosimy o zabranie ze sobą grabi) oraz naprawa pomostów. Dla każdego przewidziana przekąska w postaci kiełbaski z ogniska oraz bułki i niespodzianka.

Chęć udziału w pracach należy zgłosić do zarządu.