Walne zebranie 12.04.2019

Zapraszamy członków klubu do zapoznania się z porządkiem obrad oraz listą uchwał:

Walne zebranie, dokumenty do wglądu:

1.       Środa 03.04.2019 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2018 rok.

2.       Walne Zebranie odbędzie się 12.04.2019 r. o godz.17:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:00 w drugim terminie w Kwidzyńskim Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, sala audytoryjna 13B.

Porządek obrad 2019 załącznik nr 1

Lista uchwał 2019 załącznik nr 2