Prace Bosmańskie wiosna 2017, ciąg dalszy

W związku z rozpoczęciem sezonu żeglarskiego 2017 proszę o realizacje prac bosmańskich:

- Usunięcie usterek  ,ewentualna   naprawa pomostów po zimie.

- Dokończenie płotu przy „ ołówkach”.

- Sprzątanie terenu LAS VEGAS wraz z linią brzegową.

- Porządek, rejon bosmanatu wraz z linią brzegową.