Walne zebranie 29.03.2017

Zapraszamy członków klubu do zapoznania się z porządkiem obrad oraz listą uchwał:

Porządek obrad walnego zebrania 29.03.2017.

Lista uchwał do podjęcia na walnym zebraniu 29.03.2017.