Sezon 2017 - Walne zebranie, dokumenty do wglądu, prace bosmańskie - ważne informacje.

1.       Środa 15/03/2017 w  godzinach  16-1630  w salce JKV przy ulicy Warszawskiej zostaną przedstawione dla członków klubu do wglądu dokumenty rozliczenia kosztów klubu oraz działalności za 2016 rok.

2.       Walne Zebranie planujemy na 13 tydzień (koniec marca). Dokładną datę i miejsce zebrania podamy po załatwieniu sali konferencyjnej.

3.       Prace bosmańskie:

Ø  po zimie każdy z użytkowników pomostów dokonuje we własnym zakresie ich przeglądu, ewentualnych napraw i mocowań

Ø  wspólnie wykonujemy montaż siatki od strony ołówków; planujemy to w kwietniu i daty prac będą podane w późniejszym terminie

Ø  inne prace jak np. koszenie trawy, czyszczenie dachu wiaty i bosmanatu, uporządkowanie bosmanatu - zbędne śmieci będą wyrzucone.

4.       Łoża podłodziowe składowane za wiatą należy naprawić i składować w określonym porządku; łoża poniszczone i nieuporządkowane będą spalone, bo jest bałagan.

5.       Wodowanie łodzi planowane jest na 22.04.2017.