Zapraszamy na walne zebranie Jachtklubu Vega, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 r.

w budynku Kwidzyńskiego Centrum Kultury przy ul. 11 Listopada 13 (była jednostka wojskowa) w sali audytoryjnej 13B!

Godzina 17.00 w pierwszym terminie lub o godz. 18.00 w drugim terminie.

Załączniki : Porządek obrad 21.04.2016 oraz lista uchwal rozszerzona.