ZMIANY W STATUCIE I PROJEKT REGULAMINU

Wszyscy członkowie klubu proszeni sš o zapoznanie się z propozycjami zmian w statucie, które proponuje zarzšd klubu. Mamy nadzieję, że nowe zmiany zostanš zatwierdzone przez walne zebranie członków Jachtklubu "Vega". Drugim ważnym dokumentem, który chcemy przyjšć jest "regulamin klubu". W tym dokumencie zostały uregulowane wszelkie sprawy zwišzane z funkcjonowaniem klubu, które nie sš uwzględnione lub sš opisane ogólnie w statucie. Zarzšd klubu stoi na stanowisku, że dokument ten pomoże w sprawnym działaniu klubu. Pragniemy, żeby członkowie klubu zapoznali się z poniższymi dokumentami (w załšcznikach) i drogš mailowš, telefonicznie lub osobiœcie na zwyczajowych spotkaniach klubu zaproponowali swoje propozycje.

Regulamin

Nowy Statut


ZDJĘCIA Z REGAT 2014

W zakładce REGATY: rok 2014 jest link do galerii ze zdjęciami z ostatnich regat. Galeria powstała tak póŸno z przyczyn niezależnych ode mnie. Jeœli ktoœ chciałby pobrać zdjęcia w lepszej jakoœci proszony jest o wejœcie na serwer przez ftp. 
Oto adres serwera: 
ftp.fotografek.nazwa.pl
nazwa użytkownika: fotografek_vega
hasło: JKvega2014


PS:Nie wiem jak długo zdjęcia będš jeszcze na serwerze.


REGATY

Zapraszamy do pobrania "Instrukcji żeglugi" i "Zawiadomienia o regatach".


ROBOTY BOSMAŃSKIE

Zapraszamy wszystkich klubowiczów na prace


bosmańskie tydzień po regatach w sobotę 27 września 2014 r. Celem prac bedzie uporządkowanie terenu klubu po sezonie i regatach.

KOLEJNE ZEBRANIE W SPRAWIE ORGANIZACJI REGAT JESIENNYCH 2014 !!!

Zapraszamy wszystkich klubowiczów na kolejne spotkanie spotkanie a sprawie przygotowania regat jesiennych w Siemianach. Spotykamy się a siedzibie przy ul. Warszawskiej pokój 013B 11 wrześniea (czwartek) 2014 r. o godzinie 16.00!


REGATY JESIENNE 2014 !!!

Zapraszamy wszystkich na regaty jesienne w Siemianach 20-21 września 2014 roku!


ZEBRANIE W SPRAWIE ORGANIZACJI REGAT JESIENNYCH 2014 !!!

Zapraszamy wszystkich klubowiczów na spotkanie organizowane w siedzibie klubu przy ul. Warszawskiej w budynku Urzędu Miasta Kwidzyna pokój 013B 3 wrześniea (środa) 2014 r. o godzinie 16.30! Tematem spotkania będą przygotowania do regat jesiennych w Siemianach. Zachęcamy wszystkich chętnych, którzy chcą i mogą pomóc w organizacji tej wspaniałej imprezy. Każda para rąk się przyda!!!


ROZMIESZCZENIE ŁODZI !!!

Zgodnie z decyzją podjętą na ostatnim zebraniu Zarządu Jachtklubu Vega przedstawiam schemat rozmieszczenia łodzi przy pomostach klubowych, obowiązujący do końca sezonu 2014.

KLIKNIJ


UWAGA! ZMIANA MIEJSCA ZEBRANIA WALNEGO

Walne zebranie Jachtklubu Vega w budynku Kwidzyńskiego Centrum Kultury przy ul. 11 Listopada 13(była jednostaka wojskowa) w sali audytoryjnej 13B!

Godzina pozostaje bez zmian - 17.00 w pierwszym terminie lub o godz. 18.00 w drugim terminie.

to link do strony KCK: http://www.kck.ckj.edu.pl/wynajem_sal.html


WALNE ZEBRANIE!!!

Walne zebranie Jachtklubu Vega odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku o godz. 17.00 w pierwszym terminie lub o godz. 18.00 w drugim terminie w sali głównej Urzędu Miasta nr 110.

Do pobrania porządek obrad zebrania >>>kliknij<<< >>uchwały<<


WODOWANIE

Wodowanie łodzi wzynaczyliśmy na sobotę, 26 kwietnia 2014 r. od godziny 9.00.


PRACE BOSMAŃSKIE

Zapraszamy wszystkich na prace bosmańskie, które odbędą się 22.03.2014 od godz. 9.00 w naszej bazie w Siemianach. Prace obejmować będą naprawę pomostów na "Las Vegas" oraz wykładanie płyt chodnikowych we wiacie.


REGATY JESIENNE "SIEMIANY 2013" 21-22 września 2013 r.

Plan regat


OGŁOSZENIE PRZETARGU OGRANICZONEGO!!!

Jachtklub VEGA w Kwidzynie ogłasza przetarg ograniczony na sprzedaż jachtu typu Omega nr.rej. POL 6122 z wyposażeniem. Przedmiot przetargu znajduje się w Siemianach na terenie przystani klubu. Udział w przetargu mogą brać członkowie Jachtklubu VEGA z Kwidzyna. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu składać należy listem poleconym do 25 sierpnia 2013 r. na adres: 
Jachtklub VEGA w Kwidzynie, 87-500 Kwidzyn, ul.Halera 75.

Warunki przetargu na sprzedaż jachtu typu Omega


PRACE BOSMAŃSKIE-PILNIE POTRZEBNE!!!

W najbliższą oraz kolejną sobotę (3, 10 sierpnia 2013) Zapraszamy wszystkich na prace bosmańskie!!! Do wykonania jest wykop pod kabel elektryczny. Zapraszamy szczególnie te osoby, które nie odpracowały jeszcze godzin bosmańskich. Szczegółowych informacji udzieli Witek Sadura oraz Stanisław Brejnakowski (tel.694 964 059).


NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE!!!

21 sierpnia 2013 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Jachtklubu VEGA z Kwidzyna w sprawie zmiany budżetu na rok 2013. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Kwidzyna pokój 013B o godzinie 17.00 w pierwszym i o 18.00 w drugim terminie. Szczegółowe informacje znajdują się z załącznikach.

Porządek obrad zebrania

Propozycje zmian w budżecie


PRACE BOSMAŃSKIE-PILNIE POTRZEBNE!!!

Zapraszamy wszystkich na prace bosmańskie, które odbędą się 18.05.2013 od godz. 9.00 w naszej bazie w Siemianach.


PRACE BOSMAŃSKIE !!!

W środę 1 maja 2013 r. będą prace bosmańskie. ZAPRAZAMY!!!


WODOWANIE!!!

Wodowanie łodzi wzynaczyliśmy na sobotę, 27 kwietnia 2013 r. od godziny 9.00. Będzie WIesław Bakuła, który jest odpowiedzialny za całą operację.


POTRZEBNI LUDZIE NA PRACE BOSMAŃSKIE !!!

Na najbliższy weekend 20-21 kwietnia 2013 r. potrzebni są ludzie do pracy przy budowie platform drewnianych na pływającej kei koło bosmanatu. Można rónież zgłaszać się do prac w innych terminach, ale trzeba to uzgodnić ze Stanisławem Brejnakowskim - tel. 694 964 059.


OGŁOSZENIE!!!

Walne Zebranie Członków Jachtklubu Vega w dniu 5.04.2013 roku. ustaliło następujące składki i opłaty dla swoich członków w 2013 roku.:

- roczną składkę członkowską w wysokości 300 PLN
- wpisowe w wysokości 300 PLN
- opłatę za niewykonane prace na rzecz Jachtklubu Vega w wysokości 500 PLN


OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU

Walne zebranie odbędzie się zgodnie z planem tj. 5 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 w pierwszym terminie lub o godz. 18.00 w drugim terminie w sali głównej Urzędu Miasta (jak co roku).

Do pobrania porządek obrad zebrania >>>kliknij<<<


APEL O TERMINOWE WPŁACANIE SKŁADEK

Bardzo prosimy o terminowe opłacenie składek klubowych tj. do 15 marca na konto bankowe lub do skarbnika. Klub musi w tym miesiącu dokonać opłaty za dzierżawę terenu od lasów państwowych. W przypadku braku wpłat będziemy zmuszeni do zerwania lokaty bankowej na której zgromadzone są oszczędności klubu.


PRACE BOSMAŃSKIE W NOWYM 2013 ROKU

Kolejny termin prac bosmańskich został wyznaczony na sobotę 2 marca 2013 roku. Zakres prac ma obejmować naprawę pomostów bocznych kei przy bosmanacie. Chętni proszeni są standardowo o zgłaszanie i umawianie się z Stasiem Brejnakowskim - tel. 694 964 059 i Witkiem Sadurą - tel. 664 983 821.

SPOTKANIA W PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Przypominamy członkom klubu o spotkaiach roboczych w każdą pierwszą środę miasiąca w Urzędzie Miasta przy ul. Warszawskiej. Następne spotkanie środa 6 marca.


Galeria z Regat Jesiennych "SIEMIANY 2012" <<<kliknij>>>

WICIĄGANIE ŁODZI 6 października 2012 r. 
Rozpoczynamy o godzinie 8.00! ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE OPIEKUNÓW I ZAŁOGI ŁODZI KLUBOWYCH!


Zaprszamy wszystkich na regaty jesienne organizowane przez Jachtklub Vega w dniach 22-23 września 2012 r. Szczegóły organizacyjne zostaną zamieszczone na naszej stronie już wkrótce.

W najbliższy czwartek 9 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 w sziedzibie przy ul. Warszawskiej, odbędzie się spotkanie członków klubu w sprawie organizacji regat jesiennych. Wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu regat serdecznie zapraszamy 
Zawiadomienie o regatach jesiennych 2012 organizowanych przez Jachtklu "VEGA"
<<kliknij tu>

Instrukcja żeglugi na regaty
<<kliknij tu>>


Przełożyliśmy środowe spotkanie klubowe na 11.04.2012 r. o godz. 16.00!!!

Do omówienia są:

1.       Dokończenie prac bosmańskich - wstępnie sugerowany termin to 14.04. lub każdy inny jak się załogi umówią

.         dostawienie 2 przęseł kei przy bosmanacie wraz z wymianą uszkodzonych beczek i desek

.         odsunięcie kei z Las Vegas aby można było tam cumować łodziami

.         ułożenie płyt pod slipowanie łodzi

.         poprawienie lewego przęsła bocznego przy bosmanacie

.         wykonanie mocowania bojek pod tylne cumowanie łodzi na Las Vegas

.         wykonanie zasilania elektrycznego 230V w rejonie kei na Las Vegas

.         zamontowanie stołów i ławek na Las Vegas

.         wykonanie zawieszenia w bosmanacie do silników przyczepnych

.         ewentualne malowania elementów drewnianych (podesty, pomosty, wiata).

2.       Wspólne wodowanie łodzi - 21.04. - kol. Mirek Cielątkowski miał ten termin uzgodnić z Wiesiem Bakułą.

3.       Zagospodarowanie pozostałych 6-ciu elementów kei pływającej z Las Vegas.


galeria zdjęć z prac nad budową nowego pomostu na Las Vegas 10 marca 2012 r. zobacz!!!


UWAGA!!! "WALNE ZEBRANIE 16 marca 2012"
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków klubu na Walne Zebranie, które odbędzie się 16 marca 2012 r. w godzinach 17.00 (drugi termin w razie nie osiągnięcia kworum o godz. 17.30) w Urzędzie Miasta Kwidzyn, ul. Warszawska 19, pokój 013 B.


ZAPRASZAMY NA ROBOTY BOSMAŃSKIE!!!

Zapraszam Panów na prace bosmańskie przy przewiezieniu segmentów na poprawienie podjazdu na slipie w Siemianach. Proszę o powiadomienie innych członków klubu. Rozpoczynają się one w sobotę 10.12.2011. o godz. 10.00 w Korzeniewie. Osobami  kontaktowymi co do dokładnego miejsca prac są:

1.       Stanisław Brejnakowski - tel. 694 964 059

2.       Mirosław Cielątkowski   - tel. 889 518 255


Zapraszamy na roboty bosmańskie!!!

Prosimy o zgłaszanie się na prace bosmańskie. Osoby, które jeszcze ich nie odpracowały mogą się zgłaszać 17 września 2011 r. (sobota) lub 23 września 2011 r. (piątek przed regatami). Prace bosmańskie będą związane z przygotowaniem infrastruktury do wyciągania łodzi.
Szczegóły terminów i prac prosimy ustalać z Stanisławem Brejnakowskim (tel. 694 964 059) lub Januszem Jankowskim (tel. 692414631)


Zawiadomienie o regatach jesiennych 2011 organizowanych przez Jachtklu "VEGA"
<<kliknij tu>>

Instrukcja żeglugi na regaty
<<kliknij tu>>


PRACE BOSMAŃSKIE
1. Prosimy o zgłaszanie się na prace bosmańskie osoby, które jeszcze ich nie odpracowały. Będą potrzebne dwie grupy ludzi do następujących zadań:

- porządkowanie bosmanatu,
- malowanie wiaty i podestów na terenie "Las Vegas",
Szczegóły terminów i prac prosimy ustalać z Panem Stanisławem Brejnakowskim (tel. 694 964 059)
WAŻNE!!! Jest gorąca prośba do klubowiczów, żeby nie parkowali samochodów na terenie "Siedliska", ponieważ jest do tego wyznaczone miejsce na terenie "Las Vegas"


SPOTKANIE w sprawie organizacji regat jesiennych
Spotkanie odbędzie się w siedziie klubu w gmachu Urzędu Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19, pokój 013 B17 sierpnia 2011 r. o godzinie 18.00! 

Termin regat został ustalony na 24-25 września 2011 r.!!!


WODOWANIE ŁODZI 30 kwietnia 2011 r. 
Rozpoczynamy o godzinie 8.00!


UWAGA!!! Rozkład ustawienia jachtów
Zarząd Jachtklubu VEGA proponuje następujący rozkład ustawienia jachtów przy kejach koło bosmanatu i na "Las Vegas". Wszelkie zastrzeżenia i propozycje dotyczace ustawienia jachtów proszę konsultować z komandorem lub bosmanem klubu.


UWAGA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 4 maja 2011 r. 
Zapraszamy wszystkich członków klubu na kolejne spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w siedzibie klubu w gmachu Urzędu Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19, pokój 013 B 4 maja 2011 r. o godzinie 18.00. Przypominamy również, że ustaliliśmy stałe terminy spotkań w każdą pierwszą środę miesiąca. Prosimy o wpłacanie składek klubowych, ponieważ ponad połowa członków klubu jeszcze tego nie zrobiła. Informujemy również, że w tym sezonie żeglarskim Zarząd Jachtklubu VEGA ustali rozkład ustawienia jachtów przy kejach koło bosmanatu i na "Las Vegas". Lista jachtów wraz z przydzielonymi miejscami do cumowania powinna się ukazać na sronie do końca kwietnia.


UWAGA ZMIANA TERMINU ZRZUCANIA POMOSTÓW!!!
Nowy termin wyznaczono na 9 kwietnia (sobota) 2011 r.


POTKANIE ORGANIZACYJNE 6 kwietnia 2011 r.
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków klubu na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się nowej siedzibie klubu w gmachu Urzędu Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19, pokój 013 B 6 kwietnia 2011 r. godz. 18.00. Informujemy również, że zrzucanie pomostów zostało wyznaczone na 9 kwietnia (sobota) 2011 r., a30 kwietnia wodowanie łodzi.


"WALNE ZEBRANIE 18 marca 2011"
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków klubu na Walne Zebranie, które odbędzie się 18 marca 2011 r. w godzinach 18.00 (drugi termin w razie nie osiągnięcia kworum o godz. 18.30) w Urzędzie Miasta Kwidzyn, ul. Warszawska 19, pokój 013 B.


Uchwała Zarządu Jachtklubu Vega
Uchwała nr 6/2010 z dnia 12.04.2010 r.
załącznik>>>

Nowy statut klubu
Przyjęte i zatwierdzone zmiany w statucie klubu.

Można zapoznać się z nowym statutem klubu.